BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Piotr
Title
Aspekt komunikacji społecznej w strategiach autoprezentacyjnych
The Aspect of a Social Communication in Self-Presentation Strategies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 25-33, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Komunikowanie społeczne, Formy komunikowania, Teoria komunikowania, Polityka, Politycy
Social communication, Forms of communication, Theory of communication, Politics, Politicians
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem komunikowania i relacji pomiędzy komunikacją a autoprezentacją. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z aspektów procesu komunikacji, którym jest semantyka sytuacji. Teoretyczne rozważania zilustrowano na przykładzie autoprezentacji politycznej.

This article presents the problem of a dependence on the self-presentation, the self-presentation dilemma, self-presentation tactics, the discourse and the conception of a communication which is based on the idea of the semantics of situations. The example of political self-presentations displays connections among these theoretical narratives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 2. Barwise J., Perry J., Situations and Attitudes, Cambridge 1983.
 3. Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 4. Gardawski J., Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, PWN, Warszawa 1996.
 5. Kołakowski L., Niepokój wieku naszego, "Gazeta Wyborcza" 2002 nr 203.
 6. Hayek von F.A., "Social or Distributive Justice" 1973.
 7. Halas E., Transformacja w wyobraźni zbiorowej, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, PWN, Warszawa 1993.
 8. Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Morawski W., Realizacja zasady sprawiedliwości, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, WAM 2002.
 10. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 11. Szmajke A., Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Wyd. ilrsa Consulting, Olsztyn 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu