BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czmuchowski Adam
Title
Proces zmian w organizacji i technologii produkcji wielkopiecowej nad rzeką Bobrzą w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w XVI-XVIII wieku
The Process of Changes in the Organisation and Technology of Large-Furnace Production by Bobrza River into Old Polish Industrial District in the 16th-18th Century
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (11), 2007, nr 1188, s. 45-69, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój przemysłu, Przemysł hutniczy, Hutnictwo, Górnictwo, Postęp technologiczny, Postęp techniczny w przemyśle
Industry development, Smelting industry, Metallurgy, Mining sector, Technological progress, Technological advances in the industry
Note
summ.
Country
Zagłębie Staropolskie
Abstract
Szczegółowo omówiono proces rozwoju przemysłu na obecnych terenach Kielc na przestrzeni trzech wieków (od XVI do XVIII w.). Wszelkie odkryte złoża na tym obszarze należały do krakowskich biskupów, którzy oddawali je w dzierżawę. Omówiono inwestycje przemysłowe w poszczególnych miejscowościach usytuowanych w dorzeczu Bobrzy i ich wpływ na rozwój kuźnic i hut. Opisane także jakie innowacje technologiczne, pochodzące z krajów Europy Zachodniej, zostały wykorzystane w tamtych czasach.

The article describes goods of Cracov bishops which are currently situated in the area of Kielce city. At that time, the industrial district contained many of cities at various level of the industrial development. The article presents the industrial district from the side of changes and technological innovations used during the iron melting. It also includes how technological innovations, derived from West Europe, had been used in those times. This fact contradicts the of the industrial backwardness of the Republic in the 16th-18th century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t. 1, KAW, Warszawa 1987.
 2. Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego, red. Z. Kowalczewski, KTN, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1972.
 3. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945, red. A. Mączak, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 4. Ilustrowana encyklopedia Everta, Trzaski i Michalskiego, red. S. Lam, t. V, Księgarnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1928.
 5. Jagodziński J. i in., Zagłębie staropolskie. Przewodnik po zabytkach hutnictwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1967.
 6. Kmieć H., Dzieje techniki zbrojeniowej nad rzeką Bobrzą i w jej okolicach od XVI do XIX wieku, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach, Kielce 2000.
 7. Krygier E., Zespól wielkopiecowy w Samsonowie, t. I, II, Dokumentacja Naukowa, ze zbiorów archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Warszawa 1957.
 8. Kuraś S., Materiały do górnictwa i hutnictwa z Archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, Inst. His. Kult. Mat. PAN nr 77, 107, Wrocław.
 9. Kuraś S., Materiały do górnictwa i hutnictwa z Archiwów Metropolitalnego i Kapitulnego w Krakowie 1479-1640. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, Inst. His. Kult. Mat. PAN t. 3, nr 202; 203, Wrocław.
 10. Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
 11. Penkalla A., Hryniak E., Samsonów - zakład przemysłowy i osiedle mieszkaniowe. Dokumentacja historyczno-architektoniczna. Studium układu przestrzennego zakładu wielkopiecowego w Samsonowie, nr 25, PP PKZ - Oddział Kielce, ze zbiorów archiwum WKZ w Kielcach, Kielce 1978.
 12. Piaskowski J., Hutnictwo i odlewnictwo, [w:] Z dziejów techniki w dawnej Polsce, red. B. Orłowski, Wyd. IHNOiT, Warszawa 1992.
 13. Radwan M., Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, WN-T, Warszawa 1963.
 14. Rząd Gubernialny Radomski. Lustracja klucza samsonowskiego z roku 1788, sygn. 10200, Archiwum Państwowe w Kielcach.
 15. Wojewódzki R., Najcenniejsze zabytki techniki. Samsonów, "Ikar" 1994 nr 110.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu