BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawa Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Metody fałszowania elementów sprawozdań finansowych jako przykład nieetycznych zachowań przedsiębiorców w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami
The Methods of Falsification of Financial Statements as an Example of Non-ethical Behavior of the Entrepreneurs in Management
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 225-235, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zachowania przedsiębiorstw, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych
Fraud in the financial statements, Enterprise management, Enterprise behaviour, Profit and loss statement, Cash-flow statement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano zasadnicze metody fałszowania poszczególnych elementów sprawozdań. Jako przedmiot fałszowania omówiono przykłady integracji w strukturę i sumę bilansową. Przedstawiono fałszerstwa i manipulacje w rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz rachunku przepływów pieniężnych. (fragment org. tekstu)

The presented article is targeted at presenting the ways of fabrication of elements of financial statements. Additionally the authoress aims to identify the possible influences of these falsifications on balance sheet, cash flow statement, profit and loss account and supplementary information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gmytrasiewicz M. "Encyklopedia rachunkowości", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005
  2. Jackson Jennifer "Biznes i moralność", tłum. Robert Pucek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  3. Kołaczyk Zdzisław "Rachunkowość finansowa" wydanie III uaktualnione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999
  4. Nowak Edward "Analiza sprawozdań finansowych", Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne PWE, Warszawa 2005
  5. Sawicki Kazimierz "Polityka bilansowa a badanie rocznych sprawozdań finansowych" w: "Zeszyty teoretyczne Rady Naukowej", numer specjalny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997
  6. Wąsowski Włodzimierz "Fałszowanie sprawozdań finansowych", Biblioteka Menedżera i Bankowca, Oficyna Wydawnicza "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu