BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąchol Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysu
Corporate Governance in the Knowledge Economy and Conditions of Crisis
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 1, s. 399-410, rys., tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kapitalizm globalny, Ład korporacyjny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kryzys finansowy, Zarządzanie wiedzą
Global capitalism, Corporate governance, Knowledge-based economy, Financial crisis, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie prezentuje elementy z zakresu zarządzania wiedzą oraz nadzoru korporacyjnego. Na podstawie danych statystycznych z różnych krajów świata pokazano, że obecny kryzys finansowy na świecie jest spowodowany brakiem nadzoru w spółkach i nad bankami, a także brakiem kontroli w państwie i na świecie. Stąd konieczność ewolucji systemów nadzoru korporacyjnego szczególnie modeli anglo-amerykańskich i przyjęcia regulacji światowych w tym obszarze w ramach kapitalizmu globalnego. (oryginalne streszczenie)

This paper presents the knowledge management elements and the elements of corporate governance. The statistical data in different countries of world shows that present financial crisis in the World is the result of lack of supervision and audit in companies, banks and generally lack of control in the state and World. From here is the necessity of the evolution of formations corporate governance, particularly Anglo-American models and use World's controls in flames of global capitalism - in age of knowledge and information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w] Borowiecki R. (red.): Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, TNOiK, Wydawnictwo AE-Kraków, Kraków
  2. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
  3. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszaw.
  4. Peszko A. (2002), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, AGH-Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne, Kraków.
  5. Peszko A.(2006), Rada Nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  6. Rudolf S., Stos J., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
  7. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG, Warszawa.
  8. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu