BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falencikowski Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Pomiar synergii w organizacji gospodarczej
The Evaluation of Company's Synergy
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 35-42, tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Synergia, Sukces przedsiębiorstwa, Matematyka, Metody pomiarowe
Synergy, Success of the company, Mathematics, Measuring methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały podstawy pomiaru synergii. W wyniku badań indukcyjno - dedukcyjnych sformułowana została teza, że synergię można uznać za wektor. W oparciu o matematykę wektorową zostały wyprowadzone wzory pozwalająca na wymiarowanie modułu synergii. Wymiarowanie to odbywa się w oparciu o skalę interwałową. Dokonanie ocen możliwości generowania synergii w działaniu grupy może być wykorzystane do konfigurowania składu osobowego grup. (abstrakt oryginalny)

This article contains basic thoughts about synergy survey. Author, based on his academic searches, made an argument, that synergy may be acknowledging as a vector. By the vector's mathematics author had create formulas for synergy module assessment. The assessment bases on interval scale. Rating chances of making synergies in group action can be used for setting personal elements in the group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "BERNARDINUM", Gdynia.
  2. Cattell R. B.: Concepts and methods in the measurement of group syntality, Psychological Review No 55.
  3. Falencikowski T., Nogalski B. (2005), Sukces w grupie kapitałowej - uwarunkowania podatkowe i decyzyjne; w: Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2005.
  4. Falencikowski T. (2008), Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK Toruń.
  5. Moore P. G. (1975), Ryzyko w podejmowaniu decyzji, PWE, Warszawa.
  6. Oyster C. K. (2002), Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
  7. Skórko M. (1976), Fizyka, PWN, Warszawa.
  8. Tabucanon M. T. (1988), Multiple Criteria Decision Making in Industry, ELSEVIER, Amsterdam - Oxford - New York - Tokyo.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu