BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Organa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zachowania organizacji w warunkach niepewności na przykładzie agencji pracy tymczasowej
Behavior of Organization in Conditions of Uncertainty in on the Example of Temporary Work Agency
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 270-277, tabl., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zachowania przedsiębiorstw, Praca tymczasowa, Sukces przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji, Kryzys gospodarczy, Rynek pracy
Enterprise behaviour, Temporary work, Success of the company, Decision making, Economic crisis, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł zajmuje się tematyką powodów sukcesu organizacji w warunkach kryzysu otoczenia. Autorzy skoncentrowali się na identyfikacji oraz charakterystyce wewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych decyzji podejmowanych przez kierownictwo. Jako obiekt badań przyjęto rzeczywistą agencję pracy tymczasowej, ze względu na fakt, iż rynek pracy w Polsce bardzo wyraźnie i dotkliwie odczuwa skutki globalnego kryzysu gospodarczego. (fragment org. streszczenia)

This article deals with the subject of the success of the organization in a crisis environment on the example of temporary work agency. Authors focused on the identification of internal conditions determining the success or failure of a company with particular emphasis on the strategic decisions taken by the supreme executives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Guryn H.(2009), Szansa na rozwój, "Personel i Zarządzanie" nr 2.
  2. Kowalska A., Szafran A., Czeredys-Wójtowicz M., Kowalski A. (2009), Szczególne formy zatrudnienia, Difin, Warszawa.
  3. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1998), Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, Warszawa.
  4. Ludwiczyński A. (2006), Praca tymczasowa jako wyraz elastycznych form zatrudnienia, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Borkowska S. (red.), IPiSS, Warszawa.
  5. Małysz F.(2006), Różne formy zatrudnienia. Część III. Nietypowe formy zatrudnienia, Biblioteka Pracownicza, Warszawa.
  6. Ziółkowski S. (2006), Alternatywne formy zatrudnienia, w: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu