BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty
Competence Management as the Success Factor in the Work of Education Manager
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 115-121, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie dla sukcesu, Menedżer, Oświata, Sukces przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze
Competence management, Management for success, Manager, Education, Success of the company, Managerial competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie jedną z dynamicznie rozwijających się koncepcji jest zarządzanie kompetencjami. Głównym powodem stale rosnącego zainteresowania tą dziedziną jest ich ogromna użyteczność praktyczna. Mogą być one wykorzystywane nie tylko w organizacjach gospodarczych, ale także w organizacjach publicznych, do których zaliczyć można placówkę oświatową. W jej strukturze organizacyjnej istotną rolę odgrywa dyrektor szkoły, którego praca kierownicza współcześnie zaczyna wykazywać pewne podobieństwo z pracą menedżerów organizacji biznesowych. Dlatego dyrektor szkoły coraz częściej postrzegany jest jako menedżer oświaty, poszukując recepty na odniesienie sukcesu. Wydaje się, że jednym z takich czynników, który świadczy o sukcesie menedżera oświaty jest właśnie umiejętne zdiagnozowanie i wdrożenie zarządzania kompetencjami w placówkach edukacyjnych. Celem artykułu jest zatem próba implementacji koncepcji zarządzanie kompetencjami w pracy menedżera oświaty jako tego czynnika, który może rzutować na sukces tej organizacji. (abstrakt oryginalny)

Competence management is nowadays one of the dynamically developing concepts. The main reason for this constantly growing interest in this field is its practical usefulness. Competence management could be used not only in the economic organizations but also in public institutions amongst which we can rank education establishments. The headmaster of a school plays significant part in its organizational structure and currently we can notice some similarities of his managerial work with the work of the business managers. Therefore he is regarded as the education manager searching for the recipe for success. It seems that competent diagnosis and implementation of the competence management in education institutions are some of the factors proving the success of the education manager. The aim of this article is the attempt to implement the competence management concept in the work of the education manager as the factor which can have the influence on the success of this organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dąbek M. (2002), Menedżerowie okresu transformacji: problemy, potencjał, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Elsner D., Ekiert, Grabowska D., Kożusznik B. (1997), Jak doskonalić prace dyrektora szkoły?, Materiały do samokształcenia, Część III, Kierowanie szkołą, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Katowice.
 3. Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Gawrecki L. (2003), Kompetencje menedżera oświaty, Wydawnictwo eM-Pi2, Poznań.
 5. Kanafa-Chmielewska D. (2008), Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacją non-profit, w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S. A., Listwan T. (red.), Diffin, Warszawa.
 6. Lendzion J. P., Stankiewicz - Mróz A. (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Majewska-Opiełka I. (2003), Sukces firmy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 8. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
 9. Strykowski W., Stykowska J., Pielachowski W. (2003), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo empi2, Poznań.
 10. Taraszkiewicz M. (2001), Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Wydawnictwo ARKA Poznań.
 11. Tomiczek M. (2004), Nowe tendencje w zarządzaniu - tworzenie profilu kompetencyjnego dyrektora szkoły. Materiały dla uczestnika konferencji zarządzanie oświatą, Panel dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, Bydgoszcz.
 12. Walkowiak R. (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu