BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Mirosław
Title
E-biznes w świetle koncepcji zarządzania
E-Business in the Light of the Management Concept
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 422-430, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Biznes elektroniczny, Teorie zarządzania, Analiza porównawcza
e-business, Management theories, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie , co kryje się pod pojęciem e-biznes z punktu widzenia zarządzania, a tym samym, czy uzasadnione było stanowisko utożsamiające e-biznes z koncepcją zarządzania. Innymi słowy, chodzi tutaj o przeanalizowanie stopnia rozbieżności (lub tożsamości) pomiędzy zakresem znaczeniowym e-biznesu i koncepcji zarządzania. (fragment tekstu)

The author explores the theoretical foundations of e-business in the context of management. The main axis of the article is to answer the question: can e-business be perceived as a management concept? Some authors (according to a review of the literature of e-business) claim that e-business can be identified with management concept. However, author's findings suggest that such a view is a kind of an exaggeration and at most may be seen as a component of management concept. At the end of the article the author indicates opportunities of using Information and Communication Technology across selected contemporary management concepts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amit R., Zott Ch., Value Creation in e-business, "Strategie Management Journal" 2001, vol 22.
 2. Hartman A., Sifonis J, Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wyd. KE Liber, Warszawa 2001.
 3. Lichtarski J., Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 9.
 4. Lichtarski J., Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Wrocław 1998, Prace Naukowe AE nr 784.
 5. Lichtarski J., Czura M., O relacjach między koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - integracja i dezintegracja, Wrocław 2002, Prace Naukowe AE nr 928.
 6. Oferta e-biznesowa, "Emphaty", http://www.empathy.pl/oferta-ebusiness.html.
 7. Porter M.E., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review", March 2001.
 8. Sleight S., Sukces w E-biznesie, Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 2002.
 9. Szapiro T., Ciemniak R., Internet - nowa strategia firmy. Warszawa 1999.
 10. Wolski A., Prawie 70% MSP ma dostęp do Internetu, 20.02.2003, www.biznesnet.pl/a/5875.
 11. Zieniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 12. Zwierzchowski Z., Dwa razy więcej e-handlu, "Rzeczpospolita", 2004, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu