BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczko Franciszek
Title
Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
Selected Conditioning and Problems of Innovations Management in Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 431-439, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Ryzyko w procesach innowacyjnych
Enterprise management, Innovative enterprises, Risk in innovation processes
Note
summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany w otoczeniu wymuszają konieczność podejmowania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Autor zajął stanowisko w sprawie niektórych ważnych aspektów zarządzania innowacjami. Jego zdaniem, zwłaszcza warunki wynikające z globalizacji oraz polityka gospodarcza państwa, mają wpływ na styl zarządzania innowacjami. W końcowej części autor omówił zagadnienie ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji.

Dynamic changes of surroundings extort need of innovative activities in enterprise. Author took a position on some important aspects on management innovations. Especially conditions resulting from globalization state economic policy and style of innovations management. He shortly introduced the risk connected with this innovations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
  2. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
  3. Mroczko F., Critical Situations of Organization, "Management" 2003 nr 1, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  4. Ostrowska E., Ryzyko projektów innowacyjnych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  6. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  7. Pomykalski A., Zarządzanie strategiczne zorientowane na innowacje, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzanie strategicznego, red. J. Jeżak, t. 2.
  8. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  9. Twardowska H., Zarządzanie projektami rozwojowymi przedsiębiorstwa, [w:] Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. J. Jeżak, t. 1.
  10. Urban S., Zarządzanie projektem jako istotne podejście marketingowe, "Management" 2001 nr 2, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu