BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Stanisław
Title
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem z wykorzystaniem koncepcji controlingowej
Management of Small and Medium Enterprise with Controlling Conception Utilization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 440-450, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Wdrażanie systemów controllingu, Badania ankietowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Implementation of controlling systems, Questionnaire survey, Small business
Note
summ.
Abstract
W celu zbadania przesłanek i problemów wprowadzania koncepcji controllingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach (msp) w Polsce, przeprowadzono badania pilotażowe za pomocą ankiet. Zostały one rozprowadzone do msp głównie za pośrednictwem studentów studiów zaocznych i wieczorowych tam pracujących. Na podstawie uzyskanych wyników, starano się potwierdzić potrzebę i zakres funkcjonalny stosowania controllingowej koncepcji zarządzania w msp nie analizując szczególnych i szczegółowych aspektów controllingu dla różnych typów przedsiębiorstw tej klasy. (fragment wstępu)

The article presents premises and problems of the introduction of the controlling conception in small and medium national enterprises. The need of the controlling use in this kind of enterprises has been confirmed basing on achieved results of the questionnaire research and without analysing particular and detailed aspects of controlling for different sub-types of this class enterprises. Basing on the results of the introductory research it can be supposed that there is a need to create different modifications of the elementary controlling model for this class enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Horváth P.,Weber J., Controlling, [w:] Betriebswirtschaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe, red. H.-C. Pfohl, 3 Auflage, Berlin 1997.
  2. Kośmider A., Controlling im Mittelstand: eine Untersuchung der Gestaltung und Anwendung des Controlling im mittelstaendischen Industrieunternehmen, 2. Auflage, Stuttgart 1994.
  3. Mugler J., Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Springer-Verlag, Berlin 1993.
  4. Preißler P.R., Controlling auch im Klein- und Mittelbetrieb, 9 Auflage, Eschborn 1994.
  5. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2002.
  6. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu