BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patora-Wysocka Zofia
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a unowocześnianie zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach
Foreign Direct Investments versus Management Modernization in Small and Medium Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 457-463, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Small business, Enterprise management, Foreign investment, Direct investments
Note
summ.
Abstract
Trudno jest oceniać zarządzania w polskich przedsiębiorstwach abstrahując od zjawisk, jakie niesie ze sobą globalizacja. W tym świetle bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są głównym katalizatorem umiędzynarodowienia gospodarki i źródłem określonych zmian w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

It is hard to assess the management in Polish enterprises appropriate and not to mention the globalisation. In this light foreign direct investment (FDI) is the main catalyst of internationalisation of management. Therefore, it can influence the small and medium business. Enterprises from emerging and developing countries such as Poland are principally unable to take full advantage of the sewere fight for the market with foreign companies. In order to survive, local enterprises have to meet technological demands, raise the quality and efficiency of work, spend financial resources on research on their products/services and train their staff. Entrepreneurs face new challenges in the field of management. Many aspects that call for the increasing amount of work appear there as well. The presence of the FDI can result in the growth of their competitiveness and, paradoxically, hinder the development, as well. It is nearly impossible to anticipate the direction of this influence on the SME. In this respect, the more various the experience of developed countries, the more significant the issue of the FDI and the management in local enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Nowakowski M.K., Podstawy zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa.
  2. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
  3. M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu