BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peszko Adam
Title
Zarządzanie korporacją w świetle współczesnej ekonomii instytucjonalnej
Corporate Governance in the Light of Modern Institutional Economy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 464-472, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Nowa gospodarka, Korporacje, Koszty transakcyjne, Ład korporacyjny
New economy, Corporation, Transaction cost, Corporate governance
Note
summ.
Abstract
Tematem artykułu były kierunki zmian w zarządzaniu złożonymi organizacjami gospodarczymi (korporacjami), w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej zwanej ekonomią kosztów transakcyjnych. Autor zwrócił uwagę na zadania menedżerów, rad nadzorczych lub zarządów korporacji w doskonaleniu procesów systemu nadzoru korporacyjnego. Wnioski do poprawy tych praktyk w Polsce autor zawarł w końcowej części artykułu.

The paper refers to the discussion which has been carried on in the world literature for 20 years about the directions of the improvement of corporate governance. The basis of following analysis is the perspective of Economy of Transaction Coasts by Olivier E. Williamson. The conclusions for the practice improvement of the Corporate Governance in Poland are the subject of the final part of the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J., Information and Economic Behavior, Federation of Swedish Industries, Sztokholm 1973.
 2. AshbyW.R., Design for a Brain, John Wiley and Sons, New Jork 1960.
 3. Chandler A.D. jr., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, Mass (USA) 1962.
 4. Chandler A.D. jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1977.
 5. Coase R., The Nature of the Firm, "Economica" N.S. 1937, nr 4.
 6. Demb A., Neubauer F., Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Peszko A., Nadzór korporacyjny w Polsce na tle rozwiązań światowych, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami, red. R. Rutka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie nr 18, Gdańsk 2003.
 8. Rainelli M., Ekonomika przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 9. Riordan M., Williamson O., Asset Specificity and Economic Organization, "International Journal of Industrial Organization" 1985, t. 3.
 10. Simon H.A., Applying Information Technology to Organization Decision, "Public Administrative Review" 1973 (maj-czerwiec), nr 33.
 11. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1977.
 12. Williamson O.E, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Williamson O.E., Market and Hierarchies, The Free Press, New York 1975.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu