BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Andrzej
Title
Zarządzanie projektami rozwoju w warunkach pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej
Management of Development Projects in the Conditions of Financial Resources Gaining from the European Union Programmes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 473-482, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Programy pomocowe UE, Pomoc finansowa UE, Projekty rozwoju gospodarczego
EU assistance programs, EU financial aid, Economic development project
Note
summ.
Abstract
Problemom z zakresu zarządzania projektami rozwoju, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej, został poświęcony artykuł. Przybliżona została teoretyczna strona zarządzania takim projektem (jego istota, procesy, planowanie czasu i kosztów), jak również podjęta została próba praktycznego wprowadzenia tej koncepcji z powrotem do praktyki gospodarczej. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na doświadczeniach własnych autorki oraz współpracy z takimi agencjami rządowymi jak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

The problems of development project management which are financed by European Union funds are the topic of this article. Herein, it is attempted to introduce the concept of project management as well as to bring it back into economic practice. Information in this article is based on my own experience and co-operation from such government agencies as the Polish Agency for Enterprise Development as well as the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK(r) Guide, New York 2000.
  2. Behrens W., Hawranek P.W., Poradnik przygotowywania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
  3. Darnall R.W., Najwspanialszy projekt świata, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu