BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Andrzej
Title
Zarządzanie innowacyjne przedsiębiorstwem
Innovation Management in Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 483-489, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise competitiveness, Innovative management, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Innowacyjność, to podstawowa siła kreatywna zarządzania korporacyjami w globalnym otoczeniu. Artykuł opisuje związki między możliwością zastosowania innowacji, a konkurencyjnością przedsiębiorstwa na rynkach światowych.

Innovation is the core for successful corporate management in competitive environments. The paper describes the links between the ability to apply innovations and the company's competitiveness in global markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Boutellier R., Gassman O., von Zedtwitz M., Managing Global Innovation, Springer-Verlag, New York 2000.
 3. CooperR.G., Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, 3rd edition, Perseus Publishing, 2001.
 4. Gompers P.A., Lerner J., The Money of Invention, How Venture Capital Creates New Wealth, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2001.
 5. Hagstroo P., Chandler A.D., Perspectives on Firm Dynamics, in The Dynamic Firm, The role Technology, Strategy, Organization, and Regions, ed. by: Chandler A.D., Hagstrom P., Solvell O., Oxford University Press, New York, 1999.
 6. Holding. Kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. B. Nogalski, R. Ronkowski, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, zeszyt 184, Bydgoszcz 2000.
 7. Innovation policy in six candidate countries. The challenges. Report UE, http://www.cordis.lu/ in-novationnes/src/studies.htm, September 2001.
 8. Karlof B., Lundgren B., Froment M.E., Benchlearning, John Wiley &Sons, LTD, New York 2001.
 9. Phillips F.Y., Market-Oriented Technology Management, Innovating for Profit in Entreprenerial Times, Springer, Heidelberg 2001.
 10. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu