BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rowińska-Fronczek Mariolanta
Title
Ochrona wiedzy jako słabsze ogniwo w zarządzaniu wiedzą
Knowledge Protection -Weakness of the Knowledge Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 502-511, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zasoby wiedzy, Ochrona własności intelektualnej, Zarządzanie wiedzą
Knowledge resources, Intellectual property protection, Knowledge management
Note
summ.
Abstract
Zasoby wiedzy, jako niematerialny kapitał przedsiębiorstwa, stwarzają pewne problemy prawne w kwestii ich ochrony. Spółka czy każda inna instytucja powinna budować pełną i skuteczną ochronę własnej wiedzy. Dlatego na pierwszym etapie konieczne jest klasyfikowanie i ustalenie stopnia unikatowości wiedzy oraz analiza otoczenia. Następnie przedsiębiorstwo, w oparciu o wyniki pierwszego etapu, musi podjąć decyzje: czy ochraniać, co ochraniać i jak chronić?

Immaterial knowledge management cause difficulties in enterprises. The author thinks, company should construct full and effective protection for its own knowledge. Therefore, on the first stage it is necessary to classify and to establish a rank of knowledge and to make environments analysis. Next enterprises based on the first stage results, have to take decisions: if to protect? what to protect? and how to protect? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Edvinnsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa2001.
  2. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej, ORGMASZ, Warszawa 2000.
  3. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, ORGMASZ, Warszawa 2001.
  4. Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy, PWE, Warszawa 1999.
  5. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
  6. Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków, red. J. Altkorn, PWN, Warszawa-Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu