BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutka Ryszard
Title
Budżetowanie jako narzędzie budowy odpowiedzialności w strukturach zdecentralizowanych
Budgeting as a Tool of Responsibility Building in Decentralized Structures
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 512-518, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Budżetowanie, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa zdecentralizowane
Budgeting, Enterprise responsibility, Decentralized enterprises
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono autorski punkt widzenia w dyskusji na temat przydatności budżetowania we współczesnym zarządzaniu. Uzasadnione jest wykorzystanie budżetowania w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu decentralizacji zarządzania (tzw. decentralizacja federacyjna), gdzie utworzono względnie samodzielne jednostki organizacyjne (ośrodki odpowiedzialności), odpowiadające zarówno za osiągane przychody, jak i ponoszone wydatki. Istnieją natomiast pewne przesłanki, które przeczą racjonalności wykorzystania tej metody w przedsiębiorstwie prowadzących budżetowanie dla poszczególnych komórek i pionów w strukturach opartych na specjalizacji funkcjonalnej (tzw. decentralizacja funkcjonalna).

This paper presents author's point of view in the discussion concerning the usefulness of budgeting in contemporary management. There are some papers which negate the rationality of using the budgeting in enterprices. Budgeting needs a lot of work, and because of it, people do not have enough time for their essentional tasks. The author substantiates the using of budgeting but strongly connected with deep federational decentralization based on creation of result responsible centres. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hope J., Fraser R., Precz z budżetami, "Harvard Business Review Polska" 2003, nr 12.
  2. Kujawski J, Koncepcja systemu budżetowania produkcji zleceniowej, praca doktorska, Uniwersytet Gdański 2003.
  3. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
  4. Rutka R., Organizacja, [w:] Zarządzanie organizacjami, red. A. Czermiński i in., Dom Organizatora, Toruń 2002.
  5. Sołtys D., Wewnątrzpodmiotowy rachunek kosztowo-przychodowy w controllingu, [w:] Controlling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, AE, OTREK, Wrocław 1996.
  6. Świderka G.K., Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.
  7. Szychta A., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. A. Jarugowa, SKwP, Warszawa 1998.
  8. TöpferA., Planungs- und Kontrollsysteme industrieller Unternehmungen, Berlin 1976.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu