BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalik Jan
Title
Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania w przedsiębiorstwach globalnych
Use of Modern Concepts and Methods of Management in Global Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 519-523, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Studium przypadku, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody zarządzania, Kulturowe uwarunkowania biznesu, Przedsiębiorstwo globalne
Case study, Enterprise management, Methods of management, Cultural determinants of business, Global company
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania w praktyce doskonalenia organizacji wybranych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym działających w Polsce.

The article presents a portfolio of modern concepts and methods of management which are implemented in joint-venture enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Łyszczarz H., Teczke J., Globalizacja i regionalizacja w rozwoju współczesnych organizacji, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 73, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
  2. Stonehouse G., Hamill J., Campell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu