BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Agnieszka
Title
Transformacja małych przedsiębiorstw w organizacje uczące się i inteligentne - podstawy i bariery przemian
Transformation of Small Business in Learning and Intelligent Organizations - Basis and Barriers of Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 524-533, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Kapitał intelektualny, Organizacje uczące się, Organizacje inteligentne
Small business, Development barriers, Intellectual capital, Learning organisations, Intelligent organisations
Note
summ.
Abstract
Na podstawie literatury oraz wyników badań autorka określiła możliwości oraz bariery przemiany małych przedsiębiorstw w organizacje uczące się i inteligentne. Opisała i porównała cechy organizacji uczącej się i inteligentnej. Zdaniem autorki, w większości małych przedsiębiorstw nie zarządza się świadomie kapitałem intelektualnym, stąd droga tych przedsiębiorstw w stronę organizacji uczącej się, a potem inteligentnej jest długim i złożonym procesem.

Based on the results of the bibliography and the empirical studies the author identifies small enterprises features which are the basis or barriers for their transformation in learning organizations and intelligent organizations. Moreover, describes and compares categories: learning, an intelligent organization and a traditional organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mikuła B. (i in.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
  2. Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
  3. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie (praca doktorska).
  4. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu