BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sopińska Agnieszka
Title
Procesowe ujęcie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa
Process Approach of Market Competitiveness of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 534-538, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność rynkowa, Zarządzanie procesowe
Enterprise competitiveness, Market competitiveness, Processing management
Note
summ.
Abstract
Artykuł był próbą zastosowania podejścia procesowego w kierunku budowania konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw.

This paper is an attempt of application of the process approach towards building market competitiveness of an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A Note on Process Analysis, Harvard Business School 6/24/91.
  2. Cieśliński W., Zarządzanie procesami, [w.] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  3. Gorynia M., Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Materiały dodatkowe, SGH, Warszawa 2000.
  4. Jasiewicz S., Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa 2002.
  5. Perechuda K., Cieśliński W., Metodologia mapowania procesów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2000.
  6. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu