BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk-Hugiet Ewa
Title
Strategia wiedzy - identyfikacja kategorii
Knowledge Strategy - Category Identification
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 547-552, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zasoby wiedzy, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Przewaga konkurencyjna
Strategic management, Knowledge resources, Resource approach in management, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
W zarządzaniu strategicznym równolegle funkcjonują cztery podstawowe szkoły myślenia strategicznego: racjonalistyczna, ewolucyjna, pozycyjna i zasobowa. Nurty te wskazują zróżnicowane podejścia do formułowania strategii oraz odmienne perspektywy przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach niezwykłą popularnością cieszy się nurt zasobowy w związku z lansowaniem tzw. gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy wymaga przeformułowania sposobów myślenia o strategii i źródłach przewagi konkurencyjnej. Strategie przedsiębiorstw muszą zatem uwzględniać kształtujące się trendy i procesy, przez co zmienia się ich treść. (fragment tekstu)

The paper shows the role of knowledge resources in realizing company's grand strategy. Analysis of such an issue suggests formulating company's knowledge strategy. Knowledge strategy is important not only in realization grand strategy but especially in functional aspects. Relations between knowledge strategy and functional strategies are presented. Directions and assumptions for projecting and realization knowledge strategy in marketing field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, nr 1.
  2. Fazlagic A., Marketing a zarządzanie wiedzą, "Zarządzanie i Rozwój" 2001, nr 7.
  3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, AE, Wrocław 2003.
  4. Wawrzyniak B., Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
  5. Zack M.H., Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review" 1999, vol.41, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu