BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Marek Jacek
Title
Główne problemy zarządzania przedsiębiorstwami umiędzynarodawiającymi swoją działalność
Predominant Management Problems of Companies Internationalizing Their Activity
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 539-546, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Bariery rozwojowe
Enterprise internationalization, Enterprise management, Development barriers
Note
summ.
Abstract
Globalizacja w ogóle, a generowana przez nią globalizacja konkurencji w szczególności, stwarza nowe wyzwania przed firmami. Efektywnemu opanowaniu warunków jakie niesie ze sobą budowanie przewagi konkurencyjnej, sprzyja ekonomia skali oraz tempo zwrotu wydatków na B + R. Okoliczności te z kolei, wymuszają proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, które może przebiegać na dwa sposoby: aktywny (czynny) i pasywny (bierny), a wybór każdej z tych dróg warunkują zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na przedsiębiorstwo. W artykule skupiono się na przesłankach oraz determinantach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, jak również na czynnikach, które należy rozważyć w przypadku wyboru drogi internacjonalizacji.

The globalization creates new competitive landscape and new challenges for companies. The economy of scale and a speed of return of expenses for R+D are favorable to meet the above challenges. These effects call for internationalization of companies' activity. The internationalization examined according to the criterion of a company's activity level may be either active or passive. The choice of each possible route of the internationalization depends on both outside and inside conditions of a company's activity. The paper focuses on the discussion of the main prerequisites and conditions of a company's internationalization, as well as on the factors which should be considered in case of the choice of a route of the internationalization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bettis R.A., Hitt M. A., The New Competitive Landscape, "Strategic Management Journal", 1995, vol. 16.
 2. Ghemawat P., Distance Still Matters - the Hard Reality of Global Expansion, "Harvard Business Review", 2001 nr 9.
 3. Hitt M.A., Keats B.W., DeMarie S.M., Navigating in the New Competitive Landscape: Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21" Century, "The Academy of Management Executive", 1998, vol. 12, nr 4.
 4. Hollensen S., Global Marketing. A Market-Responsive Approach, Prentice-Hall, London 1998.
 5. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, "Dom Organizatora" Toruń 2004.
 6. Koźmiński A.K., Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, Wyd. UMK, Toruń 1998.
 7. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, nr 5-6.
 8. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 9. Schoemaker P.J.H., Amit R., The Competitive Dynamics of Capabilities: Developing Strategic Assets for Multiple Futures, [w:] Wharton on Dynamic Competitive Strategy, red. G.S. Day, DJ. Reibstein, R.E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
 10. Stalk G., Evans Ph., Shulman L., Competing on Capabilities, [w:] Strategy Synthesis, Resolving Strategy. Paradoxes to Create Competitive Advantage, red. B. de Wit, R. Meyer, International Thomson Business Press, London 1999.
 11. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 12. STRATEGOR, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 13. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, "Dom Organizatora", Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu