BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Adam
Title
Bariery we wprowadzaniu controllingowej koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach państwowych
The Obstacles in the Process of Introduction the Controlling Concept of Management in a State Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 563-571, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Studium przypadku, Wdrażanie systemów controllingu, Przedsiębiorstwo państwowe, Bariery rozwojowe, Otwartość na zmiany
Case study, Implementation of controlling systems, State enterprises, Development barriers, Openness to change
Note
summ.
Company
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Regionalny Oddział Przesyłu we Wrocławiu, Poczta Polska Zakład Transportu Samochodowego we Wrocławiu
,
Abstract
Opracowanie skupia się na podkreśleniu znaczenia uwarunkowań społeczno-kulturowych w procesie implementacji controllingowej koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach państwowych na przykładzie Regionalnego Oddziału Przesyłu we Wrocławiu przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (ROP) oraz PPUP Poczta Polska Zakład Transportu Samochodowego we Wrocławiu (ZTS). Autor, podczas uczestniczenia w zespołach wdrożeniowych, zwrócił uwagą na najistotniejsze zagadnienia dotyczące wymagań przy wdrażaniu controllingu i pojawiających się barierach wobec wprowadzanych zmian ze strony pracowników oraz wypracowanych w obu przedsiębiorstwach sposobach ich przełamywania. (fragment wstępu)

The report presents selected examples of the author's experience of implementing the controlling system in the state companies. The report focuses mainly on the description of the preliminary conditions and requirements that are essential to employ the controlling system in the above mentioned companies as well as the ways of combating the arising employees' resistance to the introduced changes. The report highlights the impact of organizational culture on the efficiency of change management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezin W., Instrumentarium controllingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 868, AE, Wrocław 2000.
  2. Brzezin W., Nowoczesna rachunkowość - skutecznym narzędziem controllingu, "Controlling w praktyce zarządzania", IV Kongres Controllingu, Katowice 1998.
  3. Cisek A., Controlling jako mechanizm efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 831, AE, Wrocław 1999.
  4. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
  5. Goliszewski J., Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
  6. Humsmel T.T., Controlling. Grundlagen und Instrumenle, Heidelberg 1995.
  7. Klepacka R., Budżetowanie jako forma kontroli ośrodków odpowiedzialności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 868, AE, Wrocław 2000.
  8. Materiały wewnętrzne PGNiG SA w Warszawie.
  9. Nowak E., Podstawy controllingu, AE, Wrocław 1996.
  10. Steinmann H., Scherer A.G., Strategiczny i operatywny controlling (propozycja metodycznego określenia pojęć), "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu