BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falencikowski Tadeusz, Nogalski Bogdan
Title
Holding finansowy - ujecie instytucjonalne : próba identyfikacji
Financial Holding Company - Institutional Perspective : the Attempt of Identification
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 603-610, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Studium przypadku, Holding finansowy, Prawo bankowe
Case study, Financial holding, Banking law
Note
summ.
Company
PKO Bank Polski SA
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie struktury holdingu finansowego, ustalonej w prawie bankowym, co należy określić mianem instytucjonalizacji holdingu finansowego oraz próba identyfikacji empirycznej owego holdingu. (fragment wstępu)

In the survey the structure of financial holding company outlined in Banking Law is shown and the empirical attempt of its identification is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Falencikowski T., Przestrzeń między centralizacją a decentralizacją w zarządzaniu holdingiem finansowym, [w:] Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Organizacja i Zarządzanie nr 18, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  2. Jagoda H., Haus В., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
  3. Słownik języka polskiego, 1.1, PWN, Warszawa 1982,1.1.
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu