BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Henryk
Title
Holding i przedsiębiorstwo wielozakładowe : coraz więcej podobieństw niż różnic
Holding and Multi-Work Enterprise : More and More Similarities than Differences
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 621-625, bibliogr. 1 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Przedsiębiorstwo wielozakładowe, Holding, Analiza porównawcza
Multiplant enterprises, Holding, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił nowe tendencje w zarządzaniu złożonymi organizacjami gospodarczymi, istotne tak z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Analizował je w określonym aspekcie: podobieństw pomiędzy przedsiębiorstwami wielozakładowymi i holdingami. Przytoczone przez autora kierunek, pozwala myśleć o radykalnych zmianach w podejściu do zarządzania złożonymi przedsiębiorstwami.

New tendencies in the holdings management cause the assimilation of the dependent enterprises and the works in the multi-work enterprises. There are observed such occurrences as: the growing concentration of functions, the increasing centralization of management, the transformation of holdings into the multi-work enterprises and the growing popularity of the fusions in relation with the interceptions. It allows to think about radical changes in approach to management of complex economic organisms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jagoda H., Przedsiębiorstwo wielozakładowe i holding. Więcej podobieństw niż różnic, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2000, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 851.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu