BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszewska Barbara
Title
Zarządzanie złożonymi organizacjami w warunkach globalizacji gospodarki
Management of Complex Organizations in Conditions of Economy Globalization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 634-642, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Złożoność organizacji, Globalizacja gospodarki, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise internationalization, Complexity of the organization, Economic globalization, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Globalizacja jest związana z tworzeniem złożonych organizacji. Zdaniem autorki, największym problemem związanym z poszukiwaniem koncepcji wyjaśniającej zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami w warunkach internacjonalizacji i globalizacji procesów gospodarczych, jest zintegrowana wiedza o charakterze interdyscyplinarnym i źródło, z którego wiedzę tę należałoby czerpać. To jest wyzwanie dla współczesnej teorii zarządzania. Dlatego przedstawiony przez autorkę syntetyczny przegląd badań teoretycznych dotyczących przedsiębiorstw o różnym stopniu złożoności, funkcjonujących w warunkach internacjonalizacji i globalizacji, należałoby uzupełnić rozważaniami o charakterze bardziej abstrakcyjnym.

The globalization is connected with creation of complex organizations. In the paper the lack of the single, complete and consistent theory explaining strategic behaviour of that companies in international environment is shown. It forces to integrate the knowledge of interdisciplinary character. It is the challenge for the contemporary theory of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aaby N.-E., Slater S.F., Management Influences on Export Performance: a Review of the Empirical Literature 1978-1988, "International Marketing Review" 1989,nr6 (4).
 2. Barlett C.A., Ghoshal S., Managing Across Borders: The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston, MA 1989.
 3. Barlett C.A., Ghoshal S., Tap Your Subsidiaries for Global Reach, "Harvard Business Review", November-December 1986.
 4. Birkinshaw J., Hood N., Unleash Innovation in Foreign Subsidiaries, "Harvard Business Review" March 2001.
 5. Cavusgil S.T., Naor J., Finn and Management Characteristics as Discriminators of Export Marketing Activity, "Journal of Business Research" 1987, nr 15.
 6. Fletcher R., A holistic Approach to Internationalisation, "International Business Review" 2001, nr 10.
 7. Jarillo J.C., Martinez J.I., Different Roles for Subsidiaries: the Case of Multinational Corporations in Spain, "Strategic Management Journal" 1990, nr 11.
 8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Olszewska B., Skłonność do eksportu przedsiębiorstwa przemysłowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 562, AE, Wrocław 1991.
 10. Olszewska В., Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 2001.
 11. Porter M.E., Changing Patterns of International Competition, "California Management Review", nr 28 (2), Winter 1986.
 12. Prahalad C.K., Doz Y.L., The Multinational Mission: Balansing Local Demands and Global Vision, Free Press, New York 1987.
 13. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 14. White R.E., Poynter T.A., The Strategies of Foreign Subsidiaries: Responses to Organizational Slack, "International Studies of Management and Organization", Winter 1984.
 15. Zhou S., Stan S., The Determinants of Export Performance: a Review of the Empirical Literature Between 1987-1997, "International Marketing Review" 1998, nr 15 (5).
 16. Zorska A., Ku globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu