BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prudzienica-Grunt Maja
Title
Kierunki zmian w zarządzaniu powszechnymi towarzystwami emerytalnymi wchodzącymi w skład grup kapitałowych
Changes in Directions of the Management of the General Pension Societies which Belong to Capital Groups
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 643-650, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Zarządzanie zmianami, Grupa kapitałowa, Towarzystwa emerytalne
Change management, Capital group, Pension fund companies
Note
summ.
Abstract
Wszystkie towarzystwa emerytalne funkcjonujące na rynku powstały w ramach określonych grup finansowych. Oprócz zależności wynikających z działania w obrębie grupy, większość towarzystw emerytalnych w swojej nazwie posiada nazwę spółki-matki, od której się wywodzi. Ważnym problemem jest to, jaki wpływ mają organizacje odgrywające nadrzędne role w grupie kapitałowej na funkcjonowanie powszechnych towarzystw emerytalnych, a dokładniej, jaki mają wpływ i czy w ogóle takowy istnieje, na kierunki zmian w zarządzaniu w powszechnych towarzystwach emerytalnych. (fragment tekstu)

The necessity of the new organisations rise on the pension protections market was forced by the pension reform introduction. The main guideline was the creation of a new pension services accumulation and payment system. This system assumed that a part of the pension premium would be invested on the capital market. That is why the act (about the setting up and the activity of pension funds) assumes the rise of the General Pension Societies, organisations which the main objective is the professional investment on the capital market, what will bring the pensioners as high pension as it is possible.The setting up of these institutions was mainly handled by the capital groups connected with the financial market. At the initial stage of the pension market's activity, the capital groups had left a free hand in the General Pension Societies activity, but now it is noticed a trend to limit the autonomy of the pension funds. It is caused by market changes, which are a significant costs decrease of the winning new funds members and a limitation of function costs made by the economic recession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ambachtscheer K.P., Ezra D.D., Fundusze emerytalne. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniaka, Difin, Warszawa 2000 r., wyd. 2. Za: H.E. Scheffler, Konzernmanagement. Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundagen der Konzernfuhrungspraxis, C.H. Beck, München 1992.
  3. Trocki M., Struktury korporacyjne działalności gospodarczej TP SA, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu