BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy
Title
Analiza zmian w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi
The Analysis of the Transitions in Management of the International Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 651-658, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Relacje organizacja-otoczenie, Spółki joint ventures, Spółka zależna
International enterprise, Enterprise management, Organization-environment relations, Joint venture, Subsidiary company
Note
summ.
Abstract
Autor rozpoczął od omówienia kierunku ewolucji w relacjach między centralą przedsiębiorstwa międzynarodowego (spółką-matką) a filiami (spółkami-córkami). Następnie przeszedł do kwestii wykorzystania spółek joint ventures dla przyspieszenia rozwoju spółek-córek przedsiębiorstwa międzynarodowego i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Temat zakończył omówieniem strategii relacyjnych pomiędzy spółką-córką a lokalnym środowiskiem gospodarczym kraju goszczącego.

The international enterprises proceed permanent evolution. The relations between mother - corporation and daughter - corporations brought by them into the life, evolve. The part of j oint-ventures companies evolve in the internationalization process of companies activity. The new qualities appear in the relations between agencies and the economical environment of a host country. These changes approach into major independence of daughter - corporation direction. The firmly connection between local economic environment and daughter - corporations ensues. The agencies and the minor companies create joint ventures companies and according to this they not only gain additional capital and major influence on the decisions in regional range or nationwide influence in a host country. The daughter - companies and joint venture companies exert major influence on creation of value for investors in the international enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Birkinshaw J., Hood N., Multinational Subsidiary Evolution: Capability and Charter Change in Foreign - Owned Subsidiary Companies, "Academy of Management Review" 1998, nr 4.
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 3. Hay D. A., Marrisem D.J., Industrial Economics. Theory and Evidence, Oxford University Press, Oxford 1980.
 4. Merchant H., Shareholder Value Creation via International Joint-Ventures: Some Additional Explanations, "Management International Review" 2002, nr 1.
 5. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 6. Perlitz M., Internationales Management, Lucius Lucius, Stuttgart 2000.
 7. Schoppe S., Kompendium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre, R. Oldenbourg Verlag, München, Wien 1998.
 8. STRATEGOR, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1996.
 9. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SIA, Warszawa 2001.
 10. Yip O.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 11. Zorska A., Ku globalizacji, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu