BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siodmok Henryk
Title
Zarządzanie relacjami z klientami w organizacjach sieciowych
Management of Customers Relationship in Network Organizations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 659-668, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Postęp technologiczny, Przewaga konkurencyjna, Organizacje sieciowe, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Technological progress, Competitive advantage, Network organisations, Customer Relationship Management (CRM)
Note
summ.
Abstract
Tezą wiodącą autora było pokazanie, że koncepcja customer relationship management (CRM) wraz ze swoją otoczką narzędziową, stanowi użyteczne narzędzie rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej organizacji sieciowych. Szczególnie odpowiednie wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwala na zarządzanie relacjami z klientami w stopniu umożliwiającym wpływanie na decyzje zakupowe klientów. (fragment wstępu)

Customer relationship management is becoming a new management tool in network organization existence. Due to tele-information progress, network organizations have gained capabilities to follow and register individual customer's purchasing patterns. In consequence, it is possible to foresee needs evolution and adjust product offer to changes in preferences. This way an organization develops competency to manage customer's purchases. The development process of networks becomes to a larger extend depended on increase of turnover per customer than on acquisition of new ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brown S.A., Customer Relationship Management, A Strategic Imperative In the World of E-business, John Wiley & Sons Canada, Ltd, 2000.
  2. Lee D., The Customer Relationship Management Survival Guide, HYM Press, St. Paul 2000.
  3. Muller J., Kerwin К., Welch D., Autos: A New Industry, "Business Week", 15 July 2002.
  4. Reinartz W., Kumar V., The Mismanagement of Customer Loyalty, HBR Online, product number 1407.
  5. Seybold P.B., Get Inside the Lives of Your Customers, HBR on Customer Relationship Management, 2002.
  6. Sindel K., Loyalty Marketing for the Internet Age. Published by Dearbon Trade, 2000.
  7. Tiwana A., The Essential Guide to Knowledge Management, Prentice Hall PTR, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu