BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teneta-Skwiercz Dorota
Title
Organizacja wirtualna jako nowa forma współdziałania gospodarczego przedsiębiorstwa
Virtual Organization as a New Form of Economic Cooperation of Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 669-675, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Wirtualizacja gospodarki, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Virtual enterprise, Virtualization of the economy, Small business
Note
summ.
Abstract
W pierwszej kolejności autorka przedstawiła istotę, główne cechy i przesłanki powstania organizacji wirtualnych. Następnie zastanowiła się nad przyszłością tych organizacji, czyli jakie są bariery i szanse dalszego rozwoju. Temat zakończyła omówieniem rozwoju organizacji wirtualnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

The aim of the article is to present the basic principles of the new type of an organization - virtual organization. Some circumstances of origin are mentioned as well as the most important attributes are introduced in the article. Moreover, there are conditions which have to be fulfilled in order to make virtual organizations effecient and successful. The article shows some key factors which might become a barrier of preventing the virtual organizations from growth and popularity. Finally there are some possibilities of overcoming these obstacles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beesley A., Time Compression - New Source of Competitiveness in the Supply Chain, "Logistics Focus" 1995 nr 6.
  2. Bielecki W.T., Procesy wirtualizacji w zarządzaniu i przedsiębiorczości, [w:] Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, red. L.W. Zacher, Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa 1999.
  3. http://www.e-c.zie.pg.gda.pl/artyk/wirtualne_organizacje.html
  4. Kasperek M., Haus P., Internet - nowoczesna technika transmisji, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1997 nr 7-8.
  5. Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania wirtualnymi organizacjami gospodarczymi, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
  6. Kwiatkowska L., Organizacja wirtualna w społeczeństwie informacyjnym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 5.
  7. Padzik K., Procesy wirtualizacji firmy, "Manager" 2002 nr 8.
  8. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
  9. Zuberbuehler M., Organizacja wirtualna i lepsze wykorzystanie wiedzy, "Zarządzanie na Świecie" 2000 nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu