BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mokwa Zdzisław (Uniwersytet Gdański)
Title
O szczególnej roli koordynacji w logistyce
About Specific Role of Coordination in Logistics
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/1, s. 304-312, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Logistyka, Koordynacja procesów pracy, Organizacje sieciowe
Logistics, Coordination of work processes, Network organisations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie odmiennych mechanizmów i postaci koordynacji w zarządzaniu logistyką, a w szczególności w jej rozszerzonej postaci, łańcucha logistycznego. Rozważania oparto o poglądy zawarte w literaturze przedmiotu oraz badania obce i własne zawarte w opublikowanych artykułach. (fragment tekstu)

In the article we present the term of coordination in logistics. The term is ambiguous and has different scope of use, so must be defined in every case. This assumption is specially important when we deliberate coordination as a factor influencing flow of logistic processes. Relational character of logistic processes demand usage of homogenous criteria of assessment, where coordination is deliberated as whole logistic chain. In this case coordination has various form according to the field of usage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cichosz (2006), Logistyka w firmach usługowych - rozważania teoretyczne cz 1, GM & L, nr 7.
 2. Długosz J. (2000), Relacyjno - jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu, AE Poznań.
 3. Fisher M.L. (2005), Jakiego łańcucha dostaw wymaga twój produkt, HBR Polska, nr 2.
 4. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław - Warszawa -Kraków.
 5. Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 6. Krawczyk S. (2001), Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa.
 7. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa.
 8. Lachiewicz S. (1995), Analiza zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw w okresie przekształceń gospodarczych w Polsce, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki, UG, Szkoła Letnia.
 9. Mokwa Z., Nogalski B. (2004), Uwarunkowania skuteczności zarządzania w strukturach funkcjonalnych i procesowych, w pracy pod red. A. Stabryły Instrumenty i formy organizacji procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, AE w Krakowie, Kraków.
 10. Mokwa Z., Kreft Z. (2006), Tworzenie organizacji sieciowych integrujących łańcuchy dostaw (synteza założeń teoretycznych, analiza przypadku), w pracy pod red. A. Stabryły Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym Tom 2 AE w Krakowie, Kraków.
 11. Sołtysik M. (2003), Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 14. Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa .
 15. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu