BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych)
The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits)
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 794, s. 109-116, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Liberalizm handlowy, Polityka proeksportowa, Kredyt eksportowy
Trade liberalization, Proexport policy, Export loan
Note
summ.
Abstract
Przez pojęcie „ubezpieczenia kredytów eksportowych” rozumiany jest mechanizm, dzięki któremu ubezpieczający się posiada gwarancję, że w przypadku niewywiązania się przez dłużnika zagranicznego z jego zobowiązania, zostanie mu wypłacona należna suma kontraktu przez podmiot ubezpieczający. Omówiono początki procesu harmonizacji i liberalizacji uregulowań prawnych dotyczących wsparcia eksportu, działania zmierzające do ujednolicenia warunków kredytowania eksportu prowadzone przez OECD oraz system ubezpieczeniowy stosowany w Unii Europejskiej.

The problem of countries coordinating support for export credits, as one of the tools of effective export policy, was already noticed in the 1920s. A milestone in this regard was reached several decades later at an OECD forum. The Arrangement on Officially Supported Export Credits (the so-called OECD Consensus), concluded in 1978, to this day forms the basis of the current system for harmonising and coordinating regulations in this area. In 2000, the Council of the European Union took the decision to incorporate the terms of the Agreement into EU law. The last review and revision of the various terms of the Consensus took place in December 2005. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. The Arrangement on Guidelines for Officially Supported Credits, vvwvv.oecd.org, 10.01.2008.
  2. Bednarczyk T., Instrumenty wspierania eksportu - kredyty i ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2000.
  3. Bednarczyk T., Kredytowanie i ubezpieczanie transakcji eksportowych, „Ekonomista" 1998, nr 5-6.
  4. Gostomski E., Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych jako instrument wspierania polskiego eksportu, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu, nr 930, Wrocław 2002.
  5. Kujawa M., Ubezpieczenia kredytów eksportowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2001, nr 1-2.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu