BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puchała Radosław
Title
Nierówności a problem spójności procesu reform polskiej gospodarki
Inequalities and the Problem of Coherence of Poland's Economical Reforms
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 131-142, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Wzrost gospodarczy, Polityka strukturalna, Polityka makroekonomiczna, Polityka gospodarcza
Social inequality, Economic growth, Structural policy, Macroeconomic policy, Economic policy
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane kwestie teoretyczne dotyczące dystrybucji, równości i wzrostu gospodarczego. Omówiono nierówności, które niekorzystnie wpływają na wzrost gospodarczy w Polsce. Opisano również obszary niespójności polityki gospodarczej w Polsce, takie jak: niespójność między elementami makroekonomicznymi, niespójność polityki strukturalnej oraz niespójność pomiędzy prowadzoną polityką makroekonomiczną a polityką strukturalną.

The article is an attempt to outline the issues of inconsistences in the Polish economic policy and their influence on inequalities wich impede sustainable and high economic growth. According to contemporary economic theory it is very likely that there exist causations from the distribution of resources and the economic growth which is achieved. It seems that in the Polish economy there are many inequalities which prevent resources from being utilized for lasting growth. The article contains an attempt to identify the inequalities. One reason why these inequalities linger are inconstinsences in the economic policy. Those incosistencies and their influence on the inequalities has been discussed in the article. The main conclusion is that economic policy should be made internally consistent with long term aims. It is however difficult to achieve because of political harriers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ferreira F. H. G., Inequality and Economic Performance. A Brief Overview to Theories of Growth and Distribution, Text for World's Bank Site on Inequality, Poverty, and Socio-Economic Performance, June 1999.
  2. Frydman R., Rapaczyński A., Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo traci na znaczeniu?, Znak, Kraków 1995.
  3. Kołodko G. W., Income Policy, Equity Issues and Poverty Reduction in Transition Economies, http://www.dse.de/ef/poverty/kolodko.htm.
  4. Kowalik Т., Własność filarem systemu społeczno-gospodarczego (Spory wokół prywatyzacji), [w:] Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych. J. Neneman (red.), CASE, Warszawa 2000.
  5. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Znak, Kraków 1998.
  6. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania. Znak, Kraków 2000.
  7. Stiglitz J., New Bridges Across the Chasm: Institutional Strategies for the Transition Economies, World Bank Internet Site.
  8. Wildstein В., Plebiscytowa ekonomia, "Rzeczpospolita" 30 lipca 2002, nr 176.
  9. Wojtyna A., Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
  10. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy, AE w Krakowie, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu