BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczyński Mirosław
Title
Konkurencja, monopol a nierówności społeczne
Competition, Monopoly and Social Inequalities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 111-121, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Teoria wyboru publicznego, Nierówności społeczne, Ocena procesu transformacji, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Konkurencja monopolistyczna, Monopol, Polityka
Public choice theory, Social inequality, Evaluation of the transformation process, Systemic transformations in the economy, Monopolistic competition, Monopoly, Politics
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono różne koncepcje odnoszące się do problemu społecznych kosztów monopolu oraz ekonomiczne teorie regulacji, próbujące wyjaśniać rzeczywiste mechanizmy i skutki ingerencji państwa w procesy rynkowe. Przedstawiono również analizę procesów transformacji w Polsce oraz przyczyny ujawniających się w jej trakcie negatywnych zjawisk.

In the paper social costs of the lack of competition in economic, political and social sphere are analysed. There were used the analytic tools created within different schools of modern economics, especially the Chicago school, the new institutional economics and the theory of public choice. It was indicated that monopoly in the economic sphere causes social losses because of an incorrect allocation of resources and a growth of inequalities in distribution of incomes, while monopoly in the political sphere results in a subordination of public institutions to narrow pressure groups at the expense of interests of the economic and social sphere, in contrary to the deep-seated in the consciousness of substantial part of society view, are not the result of transforming Polish economy into market but of subnormal market, understood as free competition in all fields of economic, political and social life. This subnormality is caused by excessive and improper interference of government that stunts the development of institutions indispensable for efficiently functioning market with the goal of redistribution of incomes to the narrow groups of interests at the expense of the getting poorer society. This system generates enormous social losses appearing for example in stunting an economic growth and increasing social inequalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baumolem William J., Entrepreneurship, Management, and the Structure of Payoffs, MIT Press 1993.
 2. Becker Gary S., Public policies, pressure groups, and dead weight costs. "Journal of Public Economics" 1985, vol. 28.
 3. Becker Gary S., A theory of competition among pressure groups for political influence, "The Quarterly Journal of Economics" 1983, vol. 98.
 4. Beksiak J., Etatyzm w dzisiejszej Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2001.
 5. Buchanan James M., Rent Seeking and Profit Seeking, [w:] Toward a Theory of The Kent Seeking Society, ed. by James M. Buchanan, Robert D. Tollison, and Gordon Tullock. "Texas A&M University Press" 1980a.
 6. Crew Michaels A.. Rowley Charles K., Toward a Public Choice Theory of Monopoly Regulation, "Public Choice" 1988, vol. 57.
 7. Kosiec K., Raczyński M., Rynki polityczne a ekonomia. Strategie polityczne firm państwowych w rywalizacji rynkowej, Universitas 1998.
 8. Krueger Anne O., The Political Economy of the Rent-Seeking Society, "The American Economic Review" 1974, vol. 64,3.
 9. McChesney F. S., Rent Extraction and Rent Creation in the Economic Theory of Regulation, "Journal of Legal Studies" 1987.
 10. North D., Three Approaches to the Study of Institutions, [in:] Neoclassical Political Economy. The Analysis of Rent-Seeking and DUP Activities, edited by David C. Colander, "Ballinger Publishing Company" 1984.
 11. Olson M., The Logic of Collective Action, "Harvard University Press" 1965.
 12. Peltzman, S., Toward a more general theory of regulation, "Journal of Law and Economics" 1976, vol. 14.
 13. Posner Richard A., The Social Costs of Monopoly and Regulation, "Journal of Political Economy" 1975, vol. 83,4.
 14. Raczyński M., Społeczne koszty monopolu w świetle teorii pogoni za rentą, "Ekonomista" 1994, nr 6.
 15. Raczyński M , Próby empirycznego pomiaru zjawiska pogoni za rentą, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 4.
 16. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, PWN 1994.
 17. Stigler G. J., The economic theory of regulation, "Bell Journal of Economics and Management Science" 1971 (Spring).
 18. Tullock G., The Welfare Costs of Tarifs, Monopolies, and Theft, "Western Economic Journal" 1967, vol. 5.
 19. Wagner Richard E., Agency, Economic Calculation, and Constitutional Construction, [w:] Public Choice ed. By Julien van den Broeck, "Kluwer Academic Publisher" 1988.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu