BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulpa Wincenty
Title
Stopa procentowa narzędziem przeciwdziałania nierównościom społecznym
Interest Rate as an Instrument to Counteract Social Inequalities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 87-98, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Inwestycje, Lokaty, Stopa procentowa
Investment, Investments, Interest rate
Note
summ.
Company
Bank Pekao SA
Abstract
W Polsce decyzje o obniżaniu lub podwyższaniu stóp procentowych banku centralnego podejmuje Rada Polityki Pieniężnej. W artykule opisano wpływ podstawowych stóp procentowych na ożywienie inwestycji w kraju, a co za tym idzie stworzenie nowych miejsc pracy. Przedstawiono korzyści i straty wynikające z obniżki stóp procentowych. Scharakteryzowano również nowy produkt na polskim rynku bankowym, jakim są lokaty dynamicznego inwestowania oraz szczegółowo omówiono lokatę dynamicznego inwestowania związaną ze zmianą indeksu giełdowego.

Economic instruments counteracting the growth of social inequalities are presented in the article. One of them is an interest rate that, diversified appropriately, contributes to economic revival. Generator of the revival is creation of new workplaces through investments, access to capital and inexpensive credits for enterprises as well as for social groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brycki G., Leszek Miller chce redukcji stóp - Niewykluczona nowelizacja ustawy o NBP, [w:] Rzeczpospolita 6-7.10.2001, nr 234.
  2. http://www.onet.pl, Biznes Wiadomości, dane z 02-06-02.
  3. Kierczyński Т., Stopa procentowa bez emocji politycznych, Warszawa, czerwiec 2002.
  4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa, 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu