BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słonimski Antoni
Title
Wkład małych przedsiębiorstw w regionalny rozwój ekonomiczny na Ukrainie oraz Białorusi
The Contribution of Small and Medium-Sized Enterprises to the Regional Economic Development in Ukraine and Belarus
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 243-252, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Innowacyjność, Współpraca przedsiębiorstw, Rynek pracy
Regional development, Small business, Questionnaire survey, Innovative character, Enterprises cooperation, Labour market
Note
summ.
Country
Ukraina, Białoruś
Ukraine, Belarus
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw na Ukrainie i Białorusi, dotyczących ich udziału w rozwoju regionalnym tych państw. Omówiono takie zagadnienia jak: zatrudnienie, innowacje, rynki i współpraca firm.

This article presents the results of research into the role of small and medium sized enterprises' sector in the process of economic development of regions in the international aspect. The analysis was taken about the enterprises' contribution to creation of work-places, implementation of innovations and development of external markets. The capabilities of SME in this sphere remain considerably unrealized, especially taking into account the units located in the outer regions of Ukraine and Belarus. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Birch D., The Job Generation Process, MIT, Cambridge, Massachusetts 1979.
  2. Chepurenko A., Employment, SMEs and Labour Markets in the Russian Federation. Country report for Intas-97-1805 project, RWI, Essen 2000.
  3. Fritsch M., New Firms and Regional Employment Change, "Small Business Economics" 1997, no 9.
  4. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London and Basingstoke 1990.
  5. Smallbone D., Piasecki В., Venesaar U., Rumpis L. & Budreikaite D., The Survival, Growth and Support Needs of Manufacturing SMEs in Poland and The Baltic States. Final report for Phare (ACE) project (contract no. 94 0743R), Centre for Enterprise and Economic Development Research, Middlesex University 1996.
  6. Smallbone D., Welter F., Isakova N., Klochko Y., Aculai E., Słonimski A., Identifying the Support Needs of Small Enterprises in Ukraine, Belarus and Moldova to Develop an Agenda for Policy at National and Regional Levels. Final report for Tacis ACE project /(contract no. T95-4139R), Centre for Enterprise and Economic Development Research. Middlesex University 1999.
  7. Wagner J., Internationalisierung der Niedersachsischen Industrie - Ergebnisse aus dem "Hannoveraner Firmenpanel", in R. Döhrn and Heiduk G. (eds.), Theorie und Empirie der Direktinvestitionen Schriftenreihe des RWI N.F. 65. Duncker & Humblot, Berlin 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu