BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górski Piotr
Title
Dyskusje wokół nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego w środowisku Instytutu Naukowej Organizacji i Instytutu Gospodarstwa Społecznego
Discussion About Social Inequality and Economic Growth in the Circles of Institute of Scientific Organization and Institute of Social Economy
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 11-20, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Gospodarka, Praca, Płace, Menedżer, Wzrost gospodarczy
Social inequality, Economy, Labour, Wages, Manager, Economic growth
Note
summ.
Abstract
Zagadnienia relacji między wzrostem gospodarczym a nierównościami społecznymi należą do jednych z najważniejszych zagadnień ekonomii, socjologii gospodarki oraz zarządzania. W artykule przedstawiono krótka charakterystykę środowiska menedżerów (pionierzy, propagatorzy i praktycy naukowej organizacji) i „radykałów” (przedstawiciele radykalnej inteligencji). Omówiono ich poglądy na temat nierówności społecznych i wzrostu gospodarczego.

The author discusses the opinion of two circles of the interwar period in Poland, managers and radicacals, about social inequality and economic growth. Their main interest has been concerned about work, its organization, efficiency and wages. In spite of their different ideological positions, differences in diagnosis of the social reality, social problems and proposals of solutions the author points out their common views, optation for industrialization, growth of education concerning with economy and esteem knowledge and logical argumentation. This common views could help to find the solution of social conflict between "work" and "capital". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamiecki K., O istocie naukowej organizacji. Warszawa 1938.
 2. Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism. Wyboru dokonał oraz wstępem i komentarzami opatrzył Zbigniew Heidrich, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, PWE, Warszawa 1970.
 3. Auleytner J., Instytut Spraw Społecznych (1931-1939), "Polityka Społeczna" 2002, nr 3.
 4. Bielski M., Polska myśl naukowa w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900- -1939, "Problemy Organizacji" 1967, z. 9.
 5. Drzewiecki Р., O wychowanie gospodarcze. Konieczność reformy szkolnej, Warszawa 1930.
 6. Drzewiecki P., Pouczające wzory. Warszawa 1930.
 7. Hauswald E., Historia działalności inżynierów lwowskich w dziele umiejętnej organizacji i administracji, "Przegląd Organizacji" 1927, nr 8.
 8. Marnotrawstwo w przemyśle. Warszawa 1926.
 9. Martyniak Z., Stanisław Bieńkowski, krzewiciel naukowej organizacji i kierownictwa (w 100-lecie urodzin), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1983.
 10. Mierzejewski H., Doświadczenia F.W. Taylora nad toczeniem żelaza i stali, "Przegląd Techniczny" 1912.
 11. Mierzejewski H., O rozwoju naukowej gospodarki fabrycznej w Stanach Zjednoczonych. "Przegląd Techniczny" 1912.
 12. Rothert A., O systemach płac mających na celu podniesienie produkcyjności robotnika. Warszawa 1921.
 13. Rothert A., Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn, "Przegląd Techniczny" 1910.
 14. Rychliński S., Czas pracy w przemyśle polskim. W świetle ankiety Związku Stowarzyszeń Zawodowych, Warszawa 1929.
 15. Rychliński S., Marnotrawstwo sił i środków w przemyśle polskim. Wyniki prac Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, Warszawa 1930.
 16. Rychliński S., Płace i zarobki robotników przemysłowych w dziesięcioleciu 1918-1928, Warszawa 1929.
 17. Szturm de Sztrem T, Instytut Gospodarstwa Społecznego. 1920-1944 Przyczynek do historii instytucji naukowo-społecznych w Polsce, Warszawa 1959.
 18. "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1925, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu