BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczak-Gas Janina
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek
SME as Factor in the Development of All Modern Economies
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 223-230, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Korporacje, Teorie rozwoju gospodarczego, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa
Corporation, Economic development theory, Small business, Market economy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono podstawowe efekty ekonomiczne związane z funkcjonowaniem małych firm oraz scharakteryzowano kryteria decydujące o celowości istnienia małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono również przyczyny pojawienia się małych firm w miejscu wielkich korporacji.

SME Sector is an important factor in the development of all modern economies SME's in mojority countries are the main source of economics development and reduction of unemployment. Besides, it is innovative, effective, capable to quickly to market changes etc. This sector plays many significant social, political and economic functions in countries with different socio-political systems and fer0nt level of economic development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista" 1992. nr 3.
 2. Czternasty W., Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944-i -1991), "Zeszyty Naukowe" - Seria II, AE Poznań 1994.
 3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, B. Piasecki (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 4. Filipowicz L" Amerykańska ekonomia podaży, Poltext, Warszawa 1992.
 5. Gilder G., Wealth and Powerty, New York 1981.
 6. Goetting W., Geografia przemysłu drobnego i usług, PWE, Warszawa 1980,.
 7. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Małe firmy w województwie szczecińskim, J. Hozer (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 9. Piasecki В., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997.
 10. Pietrzkiewicz Т., Rozważania o modelu drobnej wytwórczości. Instytut Planowania, Warszawa 1980, z. 9.
 11. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce niemieckiej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 4.
 12. Schumacher E. F, Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
 13. Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 14. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Storey D. J., The Role of Small and Medium-sized Enterprises in European Job Creation: Key Issus for Policy and Research, [w:] Small and Medium Size Entreprises and Regional Development, M. Giaoutzi, P. Nijkamp, D. J. Storey, Routledge (red.), Londyn 1988.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu