BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieńko Barbara
Title
Analiza zmian portfela kredytowego jako wyraz pogłębiania się nierówności społecznych
Analyses of Changes in a Loans Portfolio as a Result of Social Inequality Increase
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 73-85, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Jakość usług, Kredyt bankowy, Usługi bankowe, Rynek usług bankowych
Social inequality, Quality of services, Bank credit, Banking services, Banking services market
Note
summ.
Company
PKO Bank Polski SA
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę zmian jakości portfela kredytowego Banku PKO BP SA na terenie Podkarpackiego Regionu Bankowego. Przedstawiono podział Regionów Bankowych PKO BP SA w Polsce oraz omówiono potencjał gospodarczy Podkarpackiego Regionu Bankowego PKO BP SA. Opisano również rynek usług bankowych w województwie podkarpackim.

Dynamic growth and effective functioning of financial market arc one of the symptoms of economic development. Banks through their function of money creation have influence in growth of relations between economic organisations. Whereas the cost of credit, connected with availability of external sources of financing, is the financial instrument. It influences in increase of asymmetry of connections. The paper analyses changing quality of the financial credit portfolio in Bard PKO BP SA inside Podkarpacki Region Bankowy. This analyse allows to give a statement, that growth of value of given loans and the change in the structure of their as the instruments of fiancial market are stimulating economic activity. However propose, speed of this process is to small to reach the average level of polish economic potential development. As the result social inequality between people living in Podkarpacie and living in the rest of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ABC województw Polski - Podkarpacie, "Rzeczpospolita" 16.09.1998, nr 217.
  2. Akademia Bankowości, "Nasz Bank" 2000, nr 5.
  3. Aktywa i pasywa banków dane na 31 maja 2001 г., "Gazeta Bankowa" 17-23.07.2001, nr 29(664).
  4. Departament Informacji Zarządczej PKO BP SA, Zagregowana informacja regionalna - grudzień 2000, Warszawa, czerwiec 2001.
  5. Departament Planowania i Kontroli PKO BP SA, Syntetyczne miary potencjału gospodarczego. Warszawa, kwiecień 2001.
  6. Musiał G., Globalne tendencje gospodarcze we współczesnym świecie, [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, pr. zbiór, pod red. K. Jaremczuka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu