BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniak-Moczuk Krystyna
Title
Wpływ gospodarki nieformalnej na nierówności społeczne
Impact of Informal Economy on Social Disparity
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 153-165, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Szara strefa, Nierówności społeczno-gospodarcze, Gospodarka drugiego obiegu, Gospodarka nieformalna, Gospodarka rynkowa
Grey economy, Social-economics inequality, Underground economy, Informal economy, Market economy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę gospodarki nieformalnej (zwanej inaczej gospodarką ukrytą, cienia lub czarną, równoległą) oraz przedstawiono jej wady i zalety. Opisano przyczyny istnienia tego typu gospodarki oraz wzrostu zasięgu sfery nieformalnej w transformowanej gospodarce. Zaprezentowano kierunki oddziaływania szarej strefy na wyrównywanie dochodów i szans życiowych społeczeństwa funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej.

The article contains interpretation of informal economy from antropological, sociological and economic point of view as well as the influence of the economic circulation on the phenomenon of social disparity. The artiicle presents arguments being testament to the social disparity as a result of functioning of the grey zone. It was noted, however, that either active or passive participation in the grey zone means obtaning extra income by the unemployed, the retired and all the other people of low income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., Gospodarka drugiego obiegu a kryzys lat 80., [w:] Rzeczywistość polska, pod red. M. Marody, A. Sułek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987.
 2. Beskid L., Potoczne oceny poziomu życia w 1995 roku w porównaniu z rokiem 1989, [w:] Elementy nowego ładu, pod red. H. Domańskiego, A. Rychard, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997.
 3. Buchner-Jeziorska A., Gospodarka nieformalna w Polsce lat 90., [w:] Socjologia gospodarki. Rynek, instytucje, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2002.
 4. Bylok F., Sikora J., Sztumska В., Wybrane aspekty socjologii rynku. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 5. Golinowski K., Stan gospodarki po dwunastu latach transformacji. Wpływ rezultatów transformacji na dalszy rozwój przedsiębiorczości, [w:] Jak przezwyciężać bariery rozwoju firmy, PTE Oddział Warszawski, Warszawa 2002.
 6. Herer U., Sadowski W., Wpływ szarej strefy na makroporcje gospodarki narodowej, [w:] Szara strefa w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS i PAN, Warszawa 1996.
 7. Klimaty korupcji, pod red. A. Kojder, A. Sadowskiego, Semper Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 8. Kowalik T, Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 9.
 9. Kozłowski P., Rola gospodarki nieformalnej w zróżnicowaniu społecznym, [w:] Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, T. Kowalik (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 10. Kubiak A., Postrzeganie korupcji - charakterystyka dawców i biorców łapówek, [w:] Fenomeny społeczne końca wieku, E. Lewandowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lódź 1998.
 11. Matuszak G., Postrzeganie własnej roli społecznej przez drobnych przedsiębiorców w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Socjologia i społeczeństwo polskie, K. Kaźmierska (red.), Uniwersytet Łódzki, Lódź 1998.
 12. Pysz P., 10 lat transformacji systemowej w Polsce, [w:] Socjologia gospodarki. Wybrane obszary badawcze, Partycki (red.), WSZiP im. B. Jańskiego, Łomża 2001.
 13. Sowa K. Z., Gospodarka cienia i korzenie kryzysu, SGH, Rzeszów 1991.
 14. Sowa K. Z., Socjologia. Społeczeństwo. Polityka, WSP, Rzeszów 1992.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu