BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lechwar Małgorzata
Title
Instytucje w procesach ograniczania nierówności społecznych
Institutions in Processes of Limiting the Social Inequalities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 167-175, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Pobudzanie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna, Wspieranie rozwoju lokalnego, Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje, Strategia rozwoju regionalnego, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Stimulation of entrepreneurship, Local entrepreneurship, Local development support, Business environment institutions, Institutions, Regional development strategy, Institutional support of entrepreneurship
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
W artykule opisano znaczenie pojęciowe „instytucji” oraz przedstawiono rolę instytucji w procesach ograniczania nierówności społecznych. Omówiono wybrane inicjatywy na poziomie regionalnym i lokalnym, mające na celu wyrównywanie dysproporcji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego (rozwój przedsiębiorczości, ograniczanie bezrobocia).

The success or failures of national economies in economical development is dependencing in the main on the quality of institutional connections. So the underlining of the role of institutions in processes of limiting the social inequalities which are distribancing the development is aim of the work. In the work they were presented the chosen institutional indicatives on the regional and local level which are equalizing the disproportions in conditions of leading the economical activity. They were characterized the priorities and tasks of the regional programme in the Podkarpacie region i.e. Programme "Equalizing of changes 2001-2003" and they were presented all actions of many institutions (agencies, foundations, founds) which are directing on the development of enterprise and on the limiting of unemployment on the local and regional level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bagdziński S. L., Maik W., Uwarunkowania polityki regionalnej i przestrzennej w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1995.
  2. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW, Warszawa 1997.
  3. Program Wojewódzki " Wyrównywanie szans 2001-2003", Zarząd Województwa Podkarpackiego, sierpień 2001.
  4. Strzelczyk-Lucka J., Wpływ rozwoju otoczenia biznesu na funkcjonowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem na przykładzie regionu Podbeskidzia, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowowschodniej, cz. 1, AE, Poznań 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu