BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zubrycki Andrzej
Title
Organizacje publiczne a nierówności społeczne
Public Organizations and Social Inequalities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 177-185, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Rozwój regionalny, Sektor publiczny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Social inequality, Regional development, Public sector, Social economic development
Note
summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawiono znaczenie organizacji publicznych w przeciwdziałaniu narastania nierówności społecznych oraz ograniczania jej skutków. Omówiono pojęcie organizacji publicznej oraz jej działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiono również założenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010.

The given paper is an attempt at presenting the activity of public organizations, which tight against social inequalities. There are three main aspects of activity in this sphere: firstly, preventing unemployment, then taking various actions for the development of region and finally rendering social services for people in need. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Głogosz В . Strzemińska H., Charakterystyka organizacji pozarządowych [w:] Golinowska S., Głogosz D. (red.), Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem а społeczeństwem, PZB Zeszyt nr 14, Warszawa 1999.
  2. Hausner J., Kudłacz T., Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2000, nr 539.
  3. Kowalak Т., Ubóstwo w Białymstoku, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2001.
  4. Kożuch В., Modele zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] Dobrzański K., Woźniak (red.). Rozwój potencjału społecznego organizacji, Wyd. COS SG, Koszalin 2002.
  5. Kożuch В., Zarządzanie publiczne a rozwój gospodarki regionu. Materiały konferencyjne SGH, Kazimierz Dolny - Warszawa 2002.
  6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2001.
  7. Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2001 r., US w Białymstoku, Białystok 2001.
  8. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 roku. Zarząd Województwa Podlaskiego Białystok 2000.
  9. Truskolaski Т., Stymulowanie przedsiębiorczości jako element polityki rozwoju regionu, [w:] Plawgo B. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Wyd. UwB, 2001.
  10. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU, nr 91, poz. 576.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu