BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filip Paulina
Title
Zróżnicowanie uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw małej skali
Conditions of Leading Economic Activity in Small Business
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 253-261, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Ewidencja księgowa, Opodatkowanie
Small business, Small enterprises accounting, Accounting records, Taxation
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę rozwoju sektora małych przedsiębiorstw. Scharakteryzowano najmniejsze przedsiębiorstwa oraz wyniki ich działalności gospodarczej. Omówiono również formy ewidencji gospodarczej w małych firmach oraz przesłanki wyboru jednej z form opodatkowania.

With regard to numerous advantages of small and medium firms they are precious resource and chance of economic development country and in its regions, especially in conditions of high unemployment. Participation of small business in Polisch economy creates possibilities for economic growth and or bringing us nearer to economic structures of European Union. Most of small firms which were coming into being during last years are leading by individual owners. Among many factors giving reasons to running small firms there is comparatively single evidency principless and possibility of choice of forms of taxation. With regard to simplified evidency persons beginning new economic activity do not have to carry additional cocts connected with exercing services of book-keepers offices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brol J., Nowe przepisy o działalności gospodarczej i rejestracji przedsiębiorców, "Rachunkowość" 2000, nr 10.
  2. Dobija M., Organizacja rachunkowości. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
  3. Dziuba-Burczyk A., Rachunkowość podatkowa ze szczegółowym uwzględnieniem karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 1999.
  4. Hejduk I., Jak pomagać małym firmom, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994, nr 117.
  5. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 1995-1999, Wydawnictwo GUS, Seria Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2001.
  6. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 w 2000 roku. Wydawnictwo GUS, Seria Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2001.
  7. Zmiany strukturalne grup podatników gospodarki narodowej w I półroczu 2002, Wydawnictwo GUS, Seria Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu