BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szara Katarzyna
Title
Rozwój pracowników czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa w świetle kompleksowego zarządzania przez jakość
Employees' Career Development as a Measure of Competitiveness by Companies Engaged in Total Quality Management
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 273-282, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój kapitału ludzkiego, Zarządzanie przez jakość, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Badanie jakości, Szkolenie pracowników, Aktywizacja pracowników
Development of human capital, Total Quality Management (TQM), Enterprise competitiveness, Quality research, Manpower training, Employee activation
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane elementy wpływające na rozwój pracowników. Przedstawiono szkolenia jako czynnik aktywizacji pracowników. Aspekty teoretyczne zostały poparte omówieniem rozwiązań praktycznych stosowanych w HORTINO – Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z o.o. w Leżajsku.

The competitive ability of a company is a function of many factors. One measure of competitiveness is the quality of resources, including personnel, possessed by a company. Employees' skill development is a consequence of their understanding and acceptance of the company's quality goals and mission. At the Fruit and Vegetable Processing Company, HORTINO, skills improvement is achieved through training, workshops and active participation in the process of problem identification as well as finding solutions to them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Broniewska G., Modele i formy szkoleniowe, "Problemy Jakości" 1999, nr 10.
 2. Broniewska G., Realizacja szkoleń w polskich i zagranicznych firmach, "Problemy Jakości" 1999, nr 12.
 3. Broniewska G., Strategia i proces szkolenia, "Problemy Jakości" 1999, nr 9.
 4. Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2001.
 5. Gryfin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996; cyt. za G. Broniewska, Strategia i proces szkolenia, "Problemy Jakości" 1999, nr 9.
 6. Iwierzyński R., Ludzie w procesach kształtowania jakości, "Problemy Jakości" 2000, nr 7.
 7. Motywowanie w przedsiębiorstwie, Jasiński Z. (red.). Placet, Warszawa 1998.
 8. Kożuch В., Zarządzanie jakością, [w:] Organizacja i zarządzanie, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), UWB, Białystok 1998.
 9. Krzyżanowska M., Wajdak R., Aspekty TQM w organizacji usługowej, "Problemy Jakości" 2000, nr 10.
 10. Marczak M., Jakość produktu wymiarem konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości" 2002, nr 3.
 11. Pawlak W. R., Zarządzanie wiedzą czyli nowe wyzwania, "Problemy Jakości" 2001. nr 10.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków 1998.
 13. Szczepańska K., TQM a zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji, "Problemy Jakości" 1997, nr 9.
 14. Targosz-Wrona E., Problemy z realizacją systemów zapewnienia jakości, "Problemy Jakości" 2000, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu