BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Bogumiła
Title
Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Investment Projects in Protection of Natural Environment in Poland
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 339-346, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Finansowanie ochrony środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska, Obszary wiejskie, Środowisko przyrodnicze, Nakłady na ochronę środowiska
Environmental protection, Environmental protection financing, Environmental investments, Rural areas, Natural environment, Expenditures for environmental protection
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie tematyki związanej z finansowaniem ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. W artykule wykorzystano materiały źródłowe wtórne w postaci opracowań GUS w Warszawie i US w Rzeszowie w latach 1998-2001. Tłem podjętych rozważań są ważne problemy ochrony środowiska naturalnego w Polsce i na świecie (fragment tekstu).

Problems connecting with system of financing of investment projects in protection of natural environment in Poland with especially respecting of the Podkarpackie voivodeship - are subjects of the study. An analyse of structure of financing of proecological projects showed that environmental expenditures arc systematically increasing and also their part in total value of investment expenditures in the national economy. In the Podkarpackie voivodeship the significant mean in financing of investment projects have the communes (because from the budget of communes comes more the 50% of investment expenditures and also individual farms which are cooperating in financing projects connecting with sewage and water - pipe networks). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE w Krakowie 2001.
  2. Górka K., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWN, Warszawa 1998.
  3. Manteuffel-Szoege H., Zarys problemów ekonomiki środowiska, SGGW, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu