BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Władysława, Lis Iwona
Title
Rola sektora małej i średniej przedsiębiorczości w niwelowaniu różnic społecznych. Przykład województwa podkarpackiego
The Role of Small and Medium Sector of Enterprise in Overcoming Social Distinction Example of Podkarpackie Province
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 299-306, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość lokalna
Social inequality, Entrepreneurship development, Small business, Local entrepreneurship
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2002 roku w grupie 30 firm wybranych losowo z powiatów: jarosławskiego, ropczycko-sędziszowskiego i rzeszowskiego. Dominującą grupę w badanej zbiorowości stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie tych badań omówiono aktualny stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim oraz jego wpływ na niwelowanie różnic społecznych.

The Podkarpacie Province belongs to the group of provinces with a weak development of small and medium sector of enterprise. In order to find a way out, it is advisable to improve qualifications and knowledge of the community due to studies, post-graduate studies, training and courses. Furthermore, creating better conditions of giving credit for young and full of vitality people starting economic business is of great importance. Besides, reducing liabilities for employers by way of giving work to people is also worth considering. Last but not least, informing in the press about the need and possibilities of investing in enterprise at Eastern border in connection with making efforts to obtain Polish admission to the European Union is vital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bobińska M, Prowadzi pięć województw, "Gazeta Prawna" 6.06.2002, nr 108.
  2. Bobińska M., Ryzyko niezależności, "Gazeta Prawna" 10.06.2002, nr 110.
  3. PARP, Sytuacja małych przedsiębiorstw, badania przeprowadzone przez GSK Polonia w 2001 r na zlecenie PARP Warszawa, www.parp.gov.pl/gfk.php.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu