BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyran Kazimierz, Cyrek Piotr, Łuszczki Magdalena
Title
Kooperacja czynnikiem podnoszącym konkurencyjność małych firm na przykładzie przedsiębiorstw handlowych
Cooperation as a Factor that Can Increase Competitiveness of Small Firms on the Example of Commerce Enterprises
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 319-328, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Partner handlowy, Przedsiębiorstwo handlowe, Współpraca przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business partners, Commercial enterprises, Enterprises cooperation, Enterprise competitiveness, Small business
Note
summ.
Abstract
Działania o charakterze kooperacyjnym są jedyną szansą na podniesienie konkurencyjności małych polskich przedsiębiorstw. W artykule omówiono sytuację w polskim handlu oraz atuty polskich placówek handlowych. Przedstawiono również formy działań kooperacyjnych w polskim handlu.

Intervening process of integration is a factor that can become an important source of increasing competitiveness of small, Polish, commerce enterprises. However, it is essential to overcome the habit of individual activity and to search benefits coming from integration relationships. Forming abilities to cooperation and inclinations to integration can improve the position of Polish merchants. However, the integration of retailers is in its initial stage, in which dominating forms of relationships are agreements or associations and rarely appear capital connections. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 2000, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii eksploatacji, Warszawa 2001.
  2. Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Raport o stanie handlu wewnętrznego w roku 1999, Ministerstwo Gospodarki, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2000.
  3. Kłosiewicz-Górecka U., Rok 2000 w detalu, "Handel" 2001, nr 9.
  4. Lonczak J., Unia detalistów, "Nowiny" z 14.11.2000 r.
  5. Maleszyk E., Sieci zagraniczne jako element koncentracji handlu w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
  6. Powstała Unia Polskich Sieci Detalicznych, "Handel" 2000, nr 3.
  7. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  8. Tonndorf H. G., ABC handlu detalicznego. Poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
  9. Wilmańska-Sosnowska S., Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalizacji. Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowa wschodniej na początku XXI wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rzeszów - Polańczyk 2001.
  10. www.mg.gov.pl/struktur/hand_usl/prhw/index.htm., Program rozwoju handlu wewnętrzne go do 2003 roku. Warunki rozwoju handlu wewnętrznego.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu