BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieniawska Krystyna
Title
Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Conditions of Investment Activity of Small and Medium Companies
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 263-272, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Struktura inwestycji, Inwestycje, Finansowanie inwestycji, Proces inwestycyjny
Small business, Structure of the investment, Investment, Investment financing, Investment process
Note
summ.
Abstract
Aktywność inwestycyjna małych i średnich firm jest ważnym aspektem ich rozwoju. W artykule omówiono przesłanki stymulujące proces inwestowania w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedstawiono przeobrażenia strukturalne w ich nakładach inwestycyjnych. Uwagę poświęcono również uwarunkowaniom finansowym w zakresie pokrycia wydatków inwestycyjnych.

In the paper factors stimulating investment process in small and medium они parties were indicated along with structural transformations in investment expenditure and sources of financing of investment projects in the sector of small and medium companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Strategic Orientations of Small European Businesses. The STRATOS Group, Avenburg, Aldenshot, Brookfeld. USA, Hong Kong, Singapore, Sidney 1990.
  2. Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 7.
  3. Bielawska A., Teoretyczne przesłanki wyboru metod finansowania inwestycji, "Ekonomista" 1995, nr 5.
  4. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Kołodziej T, Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1999.
  6. ŁuczkaT, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
  7. Łuczka T, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
  8. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 1999, GUS, Warszawa 2000.
  9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.
  10. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, M. Strużycki (red.), Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu