BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tuziak Bożena
Title
Wymiary konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie
Dimensions of Social Conflicts in an Enterprise
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 283-298, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Konflikty społeczne, Konflikty w przedsiębiorstwie, Metody rozwiązywania konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów
Social conflicts, Conflicts in organisation, Conflicts solving methods, Solving conflicts
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie konfliktu przemysłowego. Omówiono istotę, dynamikę, etapy (fazy) i rodzaje konfliktów społecznych oraz przyczyny i skutki konfliktów w przedsiębiorstwie. Opisano również formy zarządzania i strategie postępowania wobec konfliktów (pasywne i aktywne) oraz zaprezentowano współczesne konflikty zbiorowe w polskich przedsiębiorstwach.

The article includes characteristics of principal dimensions of social conflicts in an enterprise. Essence, dynamics, reasons and effects and conflicts levels in an enterprise are discussed therein. Some forms how to manage with conflicts are characterized, with special considering of active and passive proceeding strategies in conflict situations. There has been also performed an analisys of some contemporary group conflicts in Polish enterprises, with indication - at the end - of арреаппи tendencies in area of industrial conflicts, consisting in their progressing rationalisation and institutionalisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antoszkiewicz D. J., Pawlak Z., Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa 2001.
  2. Gilejko L., Konflikt przemysłowy, [w:] Encyklopedia socjologii, t. II, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
  3. Gilejko L., Towalski R., Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromis, kooperacja, Poltext. Warszawa 2002.
  4. Januszek W., Sikora J., Socjologia pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
  5. Konflikty społeczne w Polsce w okresie przemian systemowych, M. Malikowski, Z. Seręga (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
  6. Masłyk-Musial E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Lublin 1996.
  7. Rummel-Syska, Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa 1990.
  8. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
  9. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
  10. Zachowanie człowieka w organizacji, W. E. Scott, L. L. Communings (red.), PWE, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu