BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wigier Marek, Szczepaniak Iwona
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem równoważącym rozwój gospodarczy i społeczny regionów
Small and Medium Enterprises (SME) of Food Industry as a Factor of Balancing Regional Economic and Social Development
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 329-338, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Rozwój regionalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój społeczno-gospodarczy
Food industry, Regional development, Small business, Social economic development
Note
summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w układzie regionalnym oraz przedstawiono zachodzące w nim w ostatnich latach zmiany. Omówiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce oraz znaczenie tego sektora dla rozwoju regionalnego

Endogenous development capacity is considered in current literature as a main (actor of regional development. Therefore SME's, much more tightly linked with local environment, attract particular attention. The character of food industry, its location within the of agricultural background and strong linkages with local markets make that the sector belongs to the sectors of processing industry with exceptional importance of SME's. Various advantages of SME's cause that the sector plays important role in balancing economic and social development of the regions and can be considered as a stimulator of regional development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 2000.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
  3. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2001.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.
  5. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001.
  6. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2001, GUS, Warszawa 2001.
  7. Szczepaniak I., Wigier M., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Zamość 2000, tom II, zeszyt 3.
  8. Szczepaniak I., Wigier M., Małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 373, Sesja naukowa zeszyt nr 76, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu