BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszuba-Perz Adriana
Title
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w regionie podkarpackim
Influence of Small and Medium Enterprises' Development on Labour Market in the Podkarpackie Voivodeship
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 307-318, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Nierówności społeczne, Rozwój przedsiębiorczości, Bezrobocie, Przedsiębiorczość lokalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek pracy
Social inequality, Entrepreneurship development, Unemployment, Local entrepreneurship, Small business, Labour market
Note
summ.
Country
Region podkarpacki
Podkarpackie region
Abstract
W artykule omówiono przyczyny nierównowagi rynku pracy oraz wskazano sposoby walki z bezrobociem. Omówiono społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości oraz scharakteryzowano wpływ rozwoju przedsiębiorczości na rynek pracy w regionie podkarpackim.

This article presents selected issues concerning influence of small and medium sized companies on labour market in the Podkarpackie voivodeship. The great importance of this companies in creation new jobs and preventing unemployment is poined out. Some social aspects of enterprise are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Belniak Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 529, Kraków 1999.
  2. Buga J., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako element prorozwojowej polityki lokalnej, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 10.
  3. Lodkowska-Skoneczna A.G., Pyszkowski A., Szlachta J., Rozwój regionalny Polski. Raport diagnostyczny, Zespól zadaniowy d.s. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1999-2000. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2001.
  5. Rocznik Statystyczny RP 2001, GUS, Warszawa 2001. Kwartalna Informacja o Rynku Pracy, GUS 2002; www.bezrobocie.net.
  6. Rocznik Statystyczny Województw 2001, GUS, Warszawa 2001.
  7. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2001.
  8. Szlachta J., Regionalne prawidłowości procesu transformacji, [w:] Rozwój regionalny w Polsce, Fundacja im. R. Eberta, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu